راه های ارتباطی با مدیران طبیران

مدیریت سایت طبیران:

مهندس امیر شیردلی:

TeleGram ID:

******

نویسنده و سئو کار طبیران:

موسی چنارانی: 09385065413

محمد عصمتی: 09901233445

رضا رستمیان: 0968 740 0935

 

محل دفتر:

مشهد-قاسم آباد-شریعتی29/11-پلاک43-مجتمع طبیران