فاقد تصویر شاخص
سلام به شما همراهاهن همیشگی طبیران موتورهای جستجویی مثل گوگل با استفاده از مکانیزمی به نام Crawler یا Spider کلیه صفحات وبی که در اینترنت وجود دارند و در این موتور جستجو در اصطلاح Index شده اند را مرتبا جستجو ...
امیر شیردلی
X