فاقد تصویر شاخص
سلام به شما همراهان همیشگی طبیران پسوند RAR جهت فشرده سازی خیلی از فایل ها بکار میرود و از آنجایی که کم بودن حجم فایل یکی ازمزیت های مهم در سطح نت هست لذا اکثر فایل های موجود بر روی ...
امیر شیردلی
X